Σύνδεση

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Όνομα Χρήστη
Κωδικός *
Να με θυμάσαι

  • slide 19
  • slide1
  • φυλλαδο 17
  • slide5
  • slide2
  • Πατήστε για να δείτε τα προγράμματα μελέτης
  • Πατήστε για να δείτε τα προγράμματα μελέτης
Βιβλία Π.Κανδήλης

Στη σελίδα αυτή παραθέτουμε τα Βιβλία του Παναγιώτη Κανδήλη, π. Εκπαιδευτικού , Σχολικού Συμβούλου Δ.Ε. , και Επιστημονικού Συμβούλου του Φροντιστηρίου μας,  που βοηθούν τον εκπαιδευτικό της υποχρωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού - Γυμνασίου) τόσο στη συγκεκριμενοποίηση και απλοποίηση της γνώσης, όσο και στην αξιολόγηση της Διδασκαλίας και Μάθησης στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών.

Τα Βιβλία παρατίθενται σε χρονολογική σειρά έκδοσης με σύντομη αναφορά στο καθένα σε σχέση με το περιεχόμενο του και απο ένα ΔΕΙΓΜΑ πατώντας στην εικόνα του κάθε βιβλίου.

1. Τα Φυσικά στο Δημοτικό Σχολείο - Κριτήρια επανάληψης, αξιολόγησης (σ.160 - 2η Εκδοση 2013)  
 Screen14 Jul. 31

Στο Α΄ Μέρος ο χρήστης έχει την ευκαιρία να μοιρασθεί μαζί μου σκέψεις μου, που σχετίζονται με τις βασικές απαιτήσεις που παρουσιάζει η σύνταξη όλων των τύπων δηλώσεων – ερωτήσεων (κλειστών /αντικειμενικού τύπου, αλλά και ανοιχτών).

Στο Β΄ Μέρος, για κάθε γενική ενότητα συντάσσονται από 2 - 4 κριτήρια με τεστ: Α. Συμπλήρωσης ή Σύντομης απάντησης, Β. Επαλήθευσης / Σωστό(Σ) – Λάθος(Λ), Γ. Πολλαπλής επιλογής, Δ. Αντιστοίχισης, Ε. Ανοικτού τύπου (με προκαθορισμένες μονάδες για όλα).

Στο Γ΄ Μέρος παρατίθενται σε πίνακες οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις – δηλώσεις κάθε τύπου τεστ και συνολικά, καθώς και δύο πίνακες (Ε΄& ΣΤ΄ τάξεων), για την αποτύπωση της επίδοσης των μαθητών (κατά τεστ και συνολικά με Μ.Ο.).

Για ένα μικρό Δείγμα απο το Β΄ Μέρος πατήστε στην εικόνα δίπλα.

 

2. Φυσικές Επιστήμες 2 - Πειράματα και άλλες Διαδικασίες Έρευνας (σ.336 - 2η Εκδοση 2012)
 fysikes 2

Στο Πρώτο Μέρος γίνεται αναφορά στις διαδικασίες έρευνας των Φυσικών Επιστημών και προτείνονται ενδεικτικοί τρόποι καλλιέργειας αντίστοιχων βασικών δεξιοτήτων στους μαθητές (παρατήρησης, μέτρησης , αναγνώρισης μεταβλητών κ.ά.).

Στο Δεύτερο Μέρος η δομή, που ακολουθείται κατά τη διερεύνηση εννοιών & φαινομένων, αποτυπώνεται στο βιβλίο με την πιο κάτω σειρά: * Όργανα & υλικά (με παραπομπές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, για κάθε είδους αναγκαία ιδιοκατασκευή) * Ενέργειες * Αποτελέσματα  * Ερμηνείες (μακροσκοπική & μικροσκοπική, όπου απαιτείται)  *Συμπεράσμα-τα  *Μεθοδολογικές υποδείξεις .Τέλος με την ένδειξη *Εφαρμογές δένεται κάθε γνωστικό φαινόμενο με τη ζωή, ενώ με την ένδειξη  *Και… κάτι ακόμη δίνεται η αναγκαία πρόσθετη πληροφόρηση στο συνάδελφο. Η ύλη Δημοτικού - Γυμνασίου οργανώνεται σε τρεις κύκλους - ενότητες.

Στο παράρτημα οι διδάσκοντες θα βρούν με αλφαβητική σειρά, κάθε είδους μικροκατασκευή που απαιτείται, για την εύκολη χρήση του βιβλίου απο τον πρωτόπειρο συνάδελφο.

Για ένα μικρό Δείγμα απο το Β΄ Μέρος πατήστε στην εικόνα δίπλα.

 

3. Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας (σ.352 - 5η Εκδοση 2006)
 New Scan-20120806120010-00002

 Το βιβλίο αυτό, που κυκλοφορεί σήμερα σε νέα (5η) έκδοση, χωρίζεται σε 4 γενικές ενότητες:

Α. Τα Ε Μ. στη σύγχρονη εκπ/τική διαδικασία
Β. Όργανα και Υλικά εργαστηρίου Φυσικών 
Β1: Κ.Α./Ονοματολογία – Χαρακτηριστικά – Χρήσεις
Β2: Εικονογραφημένος κατάλογος (με τους Κ.Α.)
Β3: Απλές κατασκευές – Εναλλακτικές λύσεις  κ.ά.
Γ. Συσκευές & Προγράμματα Προβολών
Δ. Οργάνωση των χώρων χρήσης των Ε.Μ.Δ.

Για ένα μικρό Δείγμα απο τη Β3 Ενότητα πατήστε στην εικόνα δίπλα.

 

4. Φυσικές Επιστήμες I - Μεθοδολογία και Πειράματα (σ.232 - 13η Εκδοση 2007)
 New Scan-20120806115939-00001

 Το βιβλίο αυτό με συνεχείς ανανεώσεις και αναπροσαρμογές, έχει κυκλοφορήσει  μέχρι σήμερα περίπου σε 40.000 αντίτυπα.
Στο Πρώτο Μέρος γίνεται αναφορά στις  μεθοδολογικές απαιτήσεις του μαθήματος, την οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση  της διδασκαλίας, την αξιοποίηση των διαδικασιών έρευνας των Φυσικών  κ.λπ.
Στο Δεύτερο Μέρος η πειραματική  διερεύνηση εννοιών & φαινομένων γίνεται με τη χρήση εργαστηριακών, κυρίως, μέσων. Η δομή του: I. Όργανα & υλικά (με παροχή πληροφοριών, μέσω υποσημειώσεων, στο Παράρτημα του βιβλίου) II. Ενέργειες – Αποτελέσματα. Συμπεράσματα
III. Μεθοδολογικές Υποδείξεις (είδος πειράματος/επιβεβαιωτικό ή ανακαλυπτικό κ.ά.). 

Στο Παράρτημα δίνονται βασικές πληροφορίες για την χρήση των εργαστηριακών οργάνων.

Για ένα μικρό Δείγμα απο το Β΄ Μέρος πατήστε στην εικόνα δίπλα.